Ved at overlade virksomhedens forsikringsadministration til JYSK FORSIKRINGS-SERVICE, kan De få løst opgaver med:

* Vurdering af hvilke risici der kan true virksomheden           

* I samråd med virksomheden at vurdere og udvælge de risici der   ønskes forsikringsdækning for.           

* Udarbejdelse af virksomhedens forsikringspolitik.           

* Tilretning af eksisterende forsikringsprogram.           

* Udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for indtegning af tilbud.           

* Indhentning og analyse af indhentede forsikringstilbud.           

* Kontrol af opkrævninger.           

* Udfyldelse af reguleringsskemaer.           

* Udfyldelse af skadeanmeldelser.           

* Forhandlinger med skade afdeling og taksatorer.           

* I øvrigt være virksomheden behjælpelig med alt omkring forsikringer.

 

COLOURBOX2646117.jpg